W trzech miastach Diecezji Płockiej: Mławie, Ciechanowie i Płocku trwa projekt „ewangelizacja w szpitalach”, zainicjowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty.
20 kwietnia 2016 r. w Płocku odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe przygotowujące do posługi ewangelizacyjnej w szpitalach. W imieniu organizatorów, zebranych ewangelizatorów przywitał ks. Rafał Winnicki, duszpasterz SNE DP św. Łukasza. Tym razem prelegentami byli: Katarzyna Walczak wieloletni psycholog, pracująca w hospicjum prowadzonym przez Caritas w Płocku, ks. Grzegorz Walczak kapelan tego hospicjum oraz dr Iwona Zielonka dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.

We wprowadzeniu dr Iwona Zielonka przypomniała słuchaczom, dlaczego idziemy do szpitali i hospicjów – „bo do takiej posługi wzywa nas Jezus. Jego posługa, była posługą Słowa, głoszenia Królestwa Bożego i uzdrawiania. Dziś, gdy szukamy ludzi, „którzy źle się mają”, to znajdujemy ich w szpitalach. Nie możemy czekać, aż do nas przyjdą – idziemy z posługą miłosierdzia tam, gdzie jest ona potrzebna”. Konsultant ds. nowej ewangelizacji przedstawiła główne wnioski z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Watykanie w 2012 roku pod hasłem „Szpital, miejsce ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”, z udziałem dyrektorów szpitali, lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i duchownych. Konferencję zorganizowała Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, której przewodniczył abp Zygmunt Zimowski. Prelegentka przywołała jego słowa dla Radia Watykańskiego, mówiące o szpitalu, jako miejscu, „gdzie niebo spotyka się z ziemią. Pacjenci, którzy w ciągu swojego życia odeszli od Chrystusa – mówił – mają wielką okazję do zastanowienia się nad sensem życia ludzkiego. Wielką rolę odgrywa w tym kapelan szpitalny, a także zespoły duszpasterskie. Powinni oni być taką «kroplą oleju», żeby otworzyć ludzkie serce, nieraz zardzewiałe na to, co Boże i piękne. A potem kapłan przychodzi w wymiarze sakramentalnym. Można nazwać szpital «świątynią człowieczeństwa». Tam ludzie spotykają się niezależnie od kultury, statusu społecznego, religii. Mają okazję, by w tej «świątyni» widzieć wielką misję Kościoła”.
Pani Iwona podkreśliła, że szpital staje się dla wielu ostatnim etapem na ziemi, gdy wiele spraw wymaga uporządkowania, gdy trzeba się pojednać z ludźmi i z Bogiem. Choroba także pozwala spojrzeć na swoje życie z innej, szerszej perspektywy, nie tylko ziemskiej, dlatego tak ważna jest tam obecność kapelanów. Poruszyła także aspekt etyki i wiary, a także poszanowania godności człowieka chorego. Pani Iwona w swoim wykładzie zaznaczyła „trójskładowość” człowieka:

• nieśmiertelna dusza, która podlega leczeniu poprzez sakramenty święte,
• ciało, które leczy lekarz wykorzystując wiedzę medyczną,
• psyche, którym zajmują się psychologowie.

Prawidłowe, zdrowe funkcjonowanie człowieka zależy więc od tych trzech składowych. Nie można leczyć człowieka fragmentarycznie, trzeba zając się nim „całym”. Nie zawsze choroba ma przyczynę czysto fizyczną, cielesną. Potrzebna jest więc pomoc psychologiczna, choć psychologów w szpitalach brakuje, a także duchowa. P. Iwona omówiła pojęcie „szpitala duchowego”, którego zadaniem jest zajęcie się sferami obcymi medycynie. Wskazała także, na konieczność obecności zespołów duszpasterskich, wspomagających księży kapelanów, których ograniczenia czasowe pozwalają jedynie na posługę sakramentalną, a wielu chorych potrzebuje rozmowy, wsparcia i nadziei.

Pracująca od 7 lat w hospicjum pani psycholog Katarzyna Walczak opowiedziała o różnych postawach ludzi, u których zdiagnozowano ciężką, nierokującą wyleczenia chorobę. Bardzo szczegółowo wykazała różnice wynikające z wieku pacjentów. ,,Młodzi ludzie nie mają czasu na chorobę, dojrzali traktują to jako coś przejściowego, kolejny etap swego życia, natomiast starsi często już doświadczeni różnego rodzaju innymi schorzeniami, są z chorobą zżyci, choroba to ich codzienność, po prostu na tym bazują w relacjach społecznych – opowiadała. Udzieliła praktycznych rad w podejściu do pacjenta w hospicjum: słuchamy, zadajemy pytania, poświęcamy mu uwagę, wykazujemy maksimum empatii, pamiętamy po co przyszliśmy.
Pani Katarzyna wykazała różnice między pacjentami w podejściu do zagadnienia umierania, przemijania, śmierci oraz różnice w relacjach chory – personel szpitala, kapelan, i chory – rodzina. Odpowiadała także na pytania uczestników szkolenia, którzy mają już pierwsze doświadczenia posługi wśród chorych. Cenne było także słowo ks. Grzegorza Walczaka, który podzielił się doświadczeniem posługi duszpasterskiej w hospicjum. Udzielił bezcennych rad jak zdobyć zaufanie chorych, jak najłatwiej zacząć rozmowę, jak zorganizować współpracę z oddziałem szpitalnym czy hospicjum.

Poruszone tematy sprowokowały dyskusję, podczas której uczestnicy spotkania wymieniali się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Spotkanie zakończyła modlitwa poprowadzona przez ks. Rafała Winnickiego i błogosławieństwo.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób, członków Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej ze wspólnot w Ciechanowie, Małej Wsi i Płocku oraz z Odnowy w Duchu Świętym w Ciechanowie.

W szpitalu w Mławie w kaplicy szpitalnej spotkania ewangelizacyjne odbywają się w pierwsze soboty miesiąca. Od godz. 15.00 do 16.00 trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, uwielbienie, zadośćuczynienie Sercu Maryi, modlitwa za chorych i personel szpitala. W modlitwę włączają się członkowie mławskiej wspólnoty SNE DP św. Łukasza przy par. św. Trójcy, oraz koła różańcowe z par. MB Królowej Polski (na stałe 10 osób). Spotkania koordynuje Bożena Zakrzewska, animatorka wspólnoty SNE DP św. Łukasza we współpracy z ks. Sławomirem Kowalskim, kapelanem szpitala.
W Ciechanowie w kwietniu odbyły się dwie Msze św. w kaplicy szpitalnej, prowadzone przez Odnowę w Duchu świętym i ciechanowską wspólnotę SNE św. Łukasza. W pierwszą Mszę świętoą włączyło się 20 osób z Odnowy i oczywiście pacjenci szpitala. Grupę muzyczną wsparł ks. Jarosława Szumański – opiekun Odnowy. Spotkania i ewangelizacja będą się odbywać dwa razy w miesiącu. Koordynacją zajmuje się Danuta Niszczota ze wspólnoty Odnowy, we współpracy z ks. Maciejem Szostakiem, kapelanem szpitala.

W Płocku koordynacją modlitwy i ewangelizacji w hospicjach Caritas i miejskim, zajmuje się ks. Rafał Winnicki, duszpasterz SNE DP, we współpracy z kapelanami ks. Tomaszem Markowiczem, i ks. Grzegorzem Walczakiem.
Pomysłodawczynią i inicjatorką projektu jest dr Iwona Zielonka, konsultant ds. nowej ewangelizacji w Diecezji Płockiej. Osoby, które chciałyby się włączyć w Misję Duchowy Szpital, także w innych miastach, zapraszamy do kontaktu na adres: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl

Dn/Iz, Ciechanów/Płock