„Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”

[pp. Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus n. 3]

W związku z Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu Miłosierdzia (08.12.2015 – 20.11.2016), pp. Franciszek powołał do pełnienia posługi Misjonarzy Miłosierdzia 1140 prezbiterów z całego świata.

76 spośród nich to polscy księża diecezjalni i zakonni a także greckokatoliccy, których listę oraz kontakt publikujemy na oficjalnej witrynie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji dla swobodnego korzystania z ich posługi.

mic582osierni-jak-ojciec

Misjonarze Miłosierdzia otrzymali szczególne zadanie głoszenia Słowa Bożego i niesienia orędzia o Bożym Miłosierdziu do środowisk w których ludzie żyją z ogromnym obciążeniem nie mając już nadziei na pojednanie. Mają oni uobecniać odpowiedzialność Kościoła za bycie w świecie żywym znakiem miłości Ojca, matką miłującą wszystkich, łaskawą, cierpliwą, pełną miłosierdzia i dobroci względem synów odłączonych.

misjonarze_1

Dlatego z woli Ojca Świętego otrzymali władzę do rozgrzeszania w ciągu całego Roku Jubileuszowego z tzw. grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej:

  • profanacja Najświętszego Sakramentu
  • przemoc wobec Ojca Świętego
  • rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu
  • zdrada tajemnicy spowiedzi

Pp. Franciszek posyłając Misjonarzy Miłosierdzia, tak modlił się za nich w Bazylice św. Piotra:

Błogosławimy i wysławiamy cię Boże,
ponieważ w tajemniczym zamyśle twojego miłosierdzia
posłałeś na świat twojego Syna,
by wyzwolił ludzi z niewoli grzechu
przez przelanie swojej krwi
i napełnił ich darami Ducha Świętego.

Spojrzyj, Panie na te swoje sługi,
których posyłamy jako zwiastunów miłosierdzia,
zbawienia i pokoju.
Prowadź ich kroki twoją prawicą
i podtrzymuj ich mocą twojej łaski,
aby nie ustali przygnieceni ciężarem pracy apostolskiej.

Niech w ich słowach rozbrzmiewa głos Chrystusa,
w ich gestach objawia się serce Chrystusa;
aby wszyscy, którzy będą ich słuchać,
zostali pociągnięci do posłuszeństwa Ewangelii.
Napełnij ich serca twoim Duchem Świętym,
aby stając się wszystkim dla wszystkich,
doprowadzili do ciebie, Ojcze, wielką rzeszę synów i córek,
którzy w świętym Kościele będą oddawać ci chwałę bez końca.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Gubin, dn. 15 lutego 2016r.

ks. Artur Godnarski
sekretarz Zespołu KEP ds. NE
Znak: ZNE-s11/02/2016

Misjonarze miłosierdzia:

[table id=7 /]